Herroepingsrecht

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien (aangezien de overeenkomst de levering van goederen betreft die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd en die een duidelijk persoonlijk karakter hebben kan de consument het herroepingsrecht niet uitoefenen voor deze overeenkomsten overeenkomstig artikel 47 en artikel 48 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming). Tenzij het over blanco kledij gaat.